ඇලුමිනියම් Coil ඇසුරුම්

ඇලුමිනියම් දඟර ස්වයංක්රීයව ඔතන විසඳුමක්: ඉහළ ශක්තිය දුර චිත්රපටය + පේටන්ට් බලපත්රය වතුර කාන්දු ආරක්ෂාව කාඩ්බෝඩ්

防水 纸板 包装 铝 卷   防水 缓冲 纸板

缠绕膜 穿心 包装 铝 卷   /high-strength-stretch-film.html

防水 纸板 用于 铝 卷 外包装

 


NOW පරීක්ෂණයක්
  • * කැප්චා: කරුණාකර Car

NOW පරීක්ෂණයක්
  • * කැප්චා: කරුණාකර Key

WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!