ចំណេះដឹងពាក្យស្នើសុំ

ចំណេះដឹងពាក្យស្នើសុំ 

I.  ចិននិងអន្តរជាតិ ស្តង់ដានៃការសមា្ភារៈវេចខ្ចប់ VCI

ផលិតផល

អន្ដរជាតិ

បទដ្ឋានផលិតផលរបស់យើង

VCI ក្រដាស

JIS1535-1991

MIL-PRF-3420H-ឆ្នាំ 2008

TL 8135

QB1319-2010

Z បាន JIS 1535-1991

TL 8135

VCI ភាពយន្តប្លាស្ទិច

MIL-PRF-22019E-2010

TL8135

ជីកាបៃ / T19532-2004

MIL-PRF-22019E-2010

TL 8135

លើកទី II ។ ការប្រើប្រាស់សម្ភារ VCI
The amount of VCI paper or VCI plastic film is equal to the surface area of the enclosing item in general. When applying VCI powder, the amount of VCI powder shall not be less than 35g/m3.
III.  Application methods of VCI packaging materials
There are three application methods of VCI packaging materials.
1. The inner packaging materials:  The parts are wrapped with VCI paper or VCI plastic film without any other material between the part and VCI materials.
2. The VCI powder can be used by hanging bag or spraying powder so that VCI can spread to surface of metal.
3. ការបំបែករវាងស្រទាប់នៃសមា្ភារៈ VCI: ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅក្នុងប្រអប់រកដាសកាតុងដោយប្រើប្រាស់សម្ភារៈវេចខ្ចប់ភាពឯកោ VCI, លើកលែងតែនៅក្នុងប្រអប់រកដាសកាតុងជួរជាមួយសម្ភារវេចខ្ចប់ VCI, ក្នុងស្រទាប់នីមួយនៃចានភាពឯកោនៅលើផ្ទៃទាបជាងនេះត្រូវបានទាមទារដើម្បីស្រទាប់ខាងក្នុងនៃសម្ភារវេចខ្ចប់ VCI ផងដែរ
IV ។ តើអ្វីទៅជាកត្តាធ្វើសមា្ភារៈ VCI ប្រើប្រាស់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពពឹងផ្អែកលើ?
1. The corrosion inhibition ability of VCI material itself, namely the volatilization rate of volatile corrosion inhibitor.
2. The degree of Protection required for a part, should be governed by its material, structure, precision .
3. The part should be sealed by VCI materials, the better sealing condition and the longer rustproof period.
V. What shall be paid attention to when applying VCI materials?
1. Select corresponding VCI materials according to component of part.
2. Parts containing plastic, painted, or rubber should not be packaged with VCI materials until passed the compatibility test.
3. Metal parts shall be cleaned and dried before applying VCI materials.
VI.  Storage condition of VCI materials
1. VCI materials shall be well sealed and stored in a cool dry area.
2. The packaged VCI materials shall not be opened until ready for use.
3. In continuous preservation operation, the period of VCI materials exposed to open air shall be less than 8 hours.
VII. To protect Metal from corrosion is a systems engineering
During production, process interval, shipment of metal part, it is very necessary to set up management and technical requirement about metal corrosion. If one link in the production chain occurs corrosion, the damage will not be saving. The company will lose much. So the management of metal corrosion is a systems engineering. We shall prevent metal part from corrosion since the total life and every process of metal part.
VIII. Technological process of rustproof packaging
cleaning, drying, rust protection, packaging

 


សំណួរឥឡូវ
  • * CAPTCHA: Please select the Cup

សំណួរឥឡូវ
  • * CAPTCHA: Please select the Key

WhatsApp Online Chat !