បន្ទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដំបូលសម្ភារៈ

កម្មវិធីនៃការ PE នៅសម្រាប់ថ្នាំកូតក្រដាស crepe ដោយស្វ័យចំណងជើង

     PE នៅ paper1 crepe coated     កម្មវិធីនៃ PE នៅ coated paper2 crepe

កម្មវិធីនៃការ PE នៅថ្នាំកូតមិនមែនជាត្បាញក្រណាត់សំរាប់ចំណងជើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ

    PE នៅ coated មិនមែនជាត្បាញក្រណាត់  កម្មវិធីនៃការ PE នៅ coated មិនមែនជាត្បាញក្រណាត់សំរាប់ចំណងជើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ


សំណួរឥឡូវ
  • * CAPTCHA: Please select the Truck

សំណួរឥឡូវ
  • * CAPTCHA: Please select the Cup

WhatsApp Online Chat !